pdfPrezentācija (buklets)

Ēkas apraksts

Vadoties pēc iepriekš apstiprinātā detālplānojuma un tajā noteikto zemes izmantošanas veidu, kā arī apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem Olaines pagasta „Frančos” ir projektēta noliktavas – ražošanas ēka ar biroja telpām.

Teritorijas labiekārtojums paredz izbūvēt autostāvvietas gruntsgabala robežās, iebrauktuves, saimniecības pagalmus, gājēju ietves un zaļo zonu.

Gar projektētās ēkas austrumu pusi veidota paaugstināta zaļā zona 20-40m dziļumā, kura apstādāma ar krūmaugiem, saskaņā ar detālplānojumu-kā buferzona no tālākās dzīvojamās apbūves(kopplatībā~1,2ha). Projektētās ēkas abās pusēs ir saimniecības pagalmi ar vairākām smagā transporta piebrauktuvēm. Pie ieejas izvietotas arī vieglo automašīnu stāvvietas.

Plānojums un funkcija.

Pirmā stāva līmenī ēkas garensienās pret pagalmiem izvietotas saimnieciskās ieejas, kurām ir hidrauliskās rampas ar nojumēm.

1. stāvs uz atzīmes - 0.000. Stāvs ir piepacelts no zemes līmeņa par 1.1 m, lai nodrošinātu ērtu noliktavu un ražotņu apgādi. Pirmajā stāvā atrodas 10 ieejas mezgli ar kāpņu telpām un 13 saimniec.ieejas pie kurām pieslēdzas personāla tualetes telpas, katlu telpa ar atsevišķu ieeju. Pārējā pirmā stāva platība atvēlēta noliktavām un ražotnēm. Ēkas vidusdaļā noliktavas un ražošanas telpas ir divu stāvu augstumā. Noliktavu un ražošanas telpas ir savstarpēji atdalītas ar metāla paneļu starpsienām, kuras ir viegli transformējamas. Uz atzīmes 1.800 izbūvēta biroja telpa ar WC un palīgtelpu.

Stāva kopējā platība - 23319 m2.

2. stāvs uz atzīmes 4.830 m. Stāvā atrodas biroju telpas, apsarga telpa, kāpņu telpas, gaiteņi un biroja personāla tualetes. Otrā stāva telpas izvietotas gar ēkas garensienu, no noliktavas un ražošanas telpām otrā stāva līmenī tās atdalot ar ugunsdrošu REI 90 starpsienu. Biroja telpas nodrošinātas ar dienas apgaismojumu, pateicoties lentveida logiem ēkas garensienās 2. stāva līmenī. Stāva kopējā platība 2639 m2.

Ēkas konstruktīvā shēma.

Ēkai projektēti monolītā dzelzsbetona stabveida pamati, ar monolītā dzelzsbetona cokolu.

Nesošā konstrukcija - saliekamās dzelzsbetona kolonnas.

Jumta konstrukcija - metāla kopnes un sijas pārklātas ar nesošajiem metāla Z profiliem.

Starpstāvu pārsegums - dobtie dzelzsbetona paneļi.

Jumta iesegums - 2.kārtas ruberoīda.

Ārsienas - sienas paneļi" KINGSPAN" KS1000 FH Euro,EI 15 vai analogi.

Iekšsienas - noliktavām un ražošanas telpām projektēti sienas paneļi, biroju un personāla telpās ,,Knauf'' sistēmas karkasa starpsienas. Kāpņu telpas sienas projektētas no 200 mm bieziem Fibo blokiem REI 150, kāpnes projektētas no betona un metāla pasijām.

Ēkas projektētas atbilstoši 3A ugunsdrošības pakāpei.

Iekštelpu apdares materiāli.

Grīdas.

Noliktavas, ražošanas telpas, katlu telpa, ventkamera - betons, apstrādāts ar pret putekļu kārtu.

Kāpņu telpas, tualetes - akmens vai keramiskās flīzes, neslidīga seguma ieklājums.

Biroji, gaiteņi - linolejs.

Sienas.

Noliktavas, ražošanas telpas- sienu paneļi"KINGSPAN" ,EI 15

Ventkamera,sūkņu telpa- apmests Fibo bloku mūris REI 150

Biroji, tualetes - krāsotas ,,Knauf'' sistēmas reģipša sienas.

Kāpņu telpa - apmests un krāsots Fibo bloku mūris,REI 150

Griesti.

Noliktavas, ražošanas telpas - Zn metāls.

Katlu telpa, ventkamera - dobtie dzelzsbetona paneļi.

Kāpņu telpa, biroji, tualetes - piekārtie minerālvates griesti.

Logi - PVC rāmjos.

Vitrīnas - alumīnija rāmjos.

Durvis - alumīnija krāsotas, PVC ar vai bez stikla paketes. Evakuācijas durvis ar atvēršanās mehānismu.

Tektoniskais risinājums. Akcenti.

Nesošās tērauda konstrukcijas aprēķinātas, ievērojot CNuN 2.01.07-85 "Slodzes un iedarbības", kā arī CNuN II-23-81* "Tērauda konstrukcijas" prasības.

Konstrukcija veidota kā metāla kolonnu un kopņu sistēma. Ēkas konstruktīvā shēma – dzelzsbetona kolonnas ar tērauda siju – kopņu jumta konstrukciju.

Visas tērauda konstrukcijas pēc virsmu attīrīšanas ar skrošu strūklu līdz SA2 tīrības pakāpei pēc standarta ISO-8501 gruntē un krāso saskaņā ar ISO 12944, Grunts krāsas biezums - 40mkm, krāsas biezums 80 mkm, kopējais pārklājuma biezums nedrīkst būt mazāks par 120 mkm.

Veicot konstrukciju izgatavošanu un montāžu tiks ievērots:

  • CNuN III-18-75 - "Metālkonstrukciju izgatavošana",
  • CNuN 3.03.01-87 - "Nesošās un norobežojošās konstrukcijas",
  • CNuN III-4-80* - "Darba drošības tehnika celtniecībā".

Konstrukcijas aprēķinātas uz sekojošām normatīvajām slodzēm:

  • sniegs 0.7 kN/m²;
  • vējš 0.52 kN/m²;
  • tehnoloģiskā jumta pārsegumam 0.4 kN/m²;
  • iekārto iekārtu slodze 0.5 kN/m²;
  • lietderīgā slodze pārsegumam 2.0 kN/m².