Dommo Logistics & Industrial Park var piedāvāt apbūvei zemes gabalus no 1,3 līdz 30 hektāram, šobrīd pārdošanai Dommo Logistics & Industrial Park.  Izbūvētā infrastruktūra ietver maģistrālo asfaltētu ceļu no šosejas un kanalizācijas, gāzes un ūdens komunikācijas 500-1000m attālumā no zemes gabala. Elektrība Jums tiks nodrošināta, noslēdzot līgumu ar Akciju biedrību “Sadales tīkls”. Nosacījumi būs atkarīgi no jūsu prasībām un tehniskajām specifikācijām (“Elektroietaišu ierikošanas Tehniskie noteikumi”).

* as to preliminary sketch fit-out